Στους λογιστές πέταξε το «μπαλάκι» το υπ. Οικονομικών για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Οικονομικές Ειδήσεις

7 Αύγουστος 2020
Taxheaven.gr

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΤον Δεκέμβριο του 2019,  η Α.Α.Δ.Ε. είχε αποφασίσει να πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θα γινόταν για λογαριασμό της κάθε Δ.Ο.Υ, ώστε να μειωθεί το ποσό της βεβαιωθείσας προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο (σ.σ. δείτε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4646/2019).

Η κοινή λογική και η χρηστή διοίκηση οδήγησαν τότε στην παραπάνω αντιμετώπιση, κάτι που όφειλε η Α.Α.Δ.Ε. να πράττει γενικότερα σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση των πολιτών. Δηλαδή τότε έπραξε απλά το αυτονόητο.

Σήμερα, το υπ. Οικονομικών με απόφαση που υπέγραψε ο κ. Α. Βεσυρόπουλος, υποχρεώνει όσες επιχειρήσεις (ατομικές και νομικά πρόσωπα) έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής φόρου, να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι και την 30/12/2020.

Η Α.Α.Δ.Ε. γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής, οπότε είναι απαράδεκτο να μην προβαίνει στην οίκοθεν νέα εκκαθάριση και να υποχρεώνει τους δικαιούχους και δη τους λογιστές σε μία ακόμη πρόσθετη επιβάρυνση. Αν δεν μπορεί η Α.Α.Δ.Ε. να κάνει κάτι τόσο απλό όπως αυτό, τότε ας αναλογιστούμε τι θα γίνει κατά την πρακτική εφαρμογή άλλων μεγαλεπήβολων σχεδίων (βλέπε mydata).

Για την απόφαση αυτή περί υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, κατά την άποψή μας δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν: α) η Α.Α.Δ.Ε. και το υπ. Οικονομικών αδυνατούν να φέρουν εις πέρας την οίκοθεν νέα εκκαθάριση ή β) ρίχνουν το μπαλάκι στα συνήθη υποζύγια—συνεργάτες λογιστές, που θα βγάλουν πάλι τα κάστανα από τη φωτιά.

Αν ισχύει το πρώτο, αυτό ως μεμονωμένο γεγονός που αν προστεθεί στα πολλά καθημερινά ζητήματα που ανακύπτουν και που δεν λύνονται, εύλογα μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως τίθεται θέμα υποστελέχωσης πολλών αρμοδίων τμημάτων.

Αν ισχύει το δεύτερο (ενδεχομένως και ως απόρροια του πρώτου), τότε είναι απαράδεκτο να μετακυλίεται το όλο κόστος της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων στους λογιστές-φοροτεχνικούς και στις επιχειρήσεις και μην υπάρχει καμία αντίδραση.

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη μείωση θα ζητήσουν από τους λογιστές τους —εν μέσω Αυγούστου— την άμεση υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ώστε να μειωθεί το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να καταβάλουν. Άρα το υπ. Οικονομικών, ρίχνοντας το μπαλάκι στους δικαιούχους και δη στους λογιστές τους, πετυχαίνει να γλιτώσει το όποιο πολιτικό κόστος θα προκαλούσε η ενδεχόμενη καθυστερημένη οίκοθεν εκκαθάριση, γι΄αυτό επέλεξε να αναλάβουν δράση οι συνεργάτες—υποζύγια λογιστές.