Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΠΔ: Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές και την απεικόνιση της ασφάλισης

24 Σεπτέμβριος 2020
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΠΔ: Η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές και την απεικόνιση της ασφάλισης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 39/2020 του ΕΦΚΑ με θέμα τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

→ του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

→ των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης

→ των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»


Δείτε την εγκύκλιο 39/2020 (ορθή επανακοινοποίηση) από το αρχείο του κόμβουΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

 

1. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Για τον 6/2020:

ΚΑΔ

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

01

68

69

Η.Α.

13

12

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

500,00

500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

76,65

76,65

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

121,65

121,65

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

198,30

198,30

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

72,99

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

198,30

125,31

 

 Για τον 7/2020:

ΚΑΔ

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

69

Η.Α.

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

1000,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

153,30

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

243,30

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

396,60

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

396,60

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

0

 

2.    Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς υπέρ κλάδου Πρόνοιας δηλώνεται (άπαξ) κάθε μήνα (τύπος αποδοχών 99).

ΚΑΔ

5512

5512

0011

0012

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

000107

ΚΠΚ

109

4172

024

025

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

1/6/20

1/6/20

1/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

14/6/20

14/6/20

14/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

01

01

01

99

Η.Α.

13

13

13

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

448,15

448,15

448,15

0

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

57,27

11,43

17,93

0,29

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

88,64

20,39

0

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

145,91

31,82

17,93

0,29

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

145,91

31,82

17,93

0,29

 

ΚΑΔ

5512

5512

0011

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

ΚΠΚ

109

4172

024

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

15/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

30/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

68

68

Η.Α.

12

12

12

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

448,15

448,15

448,15

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

57,27

11,43

17,93

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

88,64

20,39

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

145,91

31,82

17,93

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

145,91

31,82

17,93

 

ΚΑΔ

5512

5512

0011

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

ΚΠΚ

109

4172

024

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

15/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

30/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

69

69

69

Η.Α.

0

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

448,15

448,15

448,15

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

57,27

11,43

17,93

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

88,64

20,39

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

145,91

31,82

17,93

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

60

60

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

53,18

12,23

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

92,73

19,59

17,93

 

3. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ήταν σε περίοδο ασθενείας από 20/6/00 έως 21/6/00.

ΚΑΔ

7411

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

20/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

21/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

01

68

08

69

Η.Α.

13

10

2

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

400,00

100

500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

61,32

15,33

76,65

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

97,32

24,33

121,65

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

158,64

39,66

198,30

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

72,99

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

158,64

39,66

125,31

 

4. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, ενώ η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί από 1/6/2020. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.

ΚΑΔ

5512

5512

0011

0012

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

000107

ΚΠΚ

109

4172

024

025

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

1/6/20

1/6/20

1/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

30/6/20

30/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

74

74

74

99

Η.Α.

25

25

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

534,00

534,00

534,00

0

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

68,25

13,62

21,36

0,29

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

105,63

24,30

0

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

173,88

37,92

21,36

0,29

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

173,88

37,92

21,36

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

0

0

0,29

 

5. Απασχολούμενος ως βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο αμειβόμενος με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ

5530

5530

5530

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515003

515003

515003

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

13

68

69

Η.Α.

13

12

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

450,97

208,14

208,14

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

69,13

31,91

31,91

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

109,72

50,64

50,64

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

178,85

82,55

82,55

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

30,38

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

178,85

82,55

52,17

 

6. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο διακόπτεται η περίοδος αναστολής την 6/7/2020, καθόσον η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί και ο απασχολούμενος εντάσσεται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αμοιβή 800,00 ευρώ μηνιαίως. Η συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.

ΚΑΔ

7411

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

7/7/20

7/7/20

7/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

6/7/20

31/7/20

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

74

01

68

69

Η.Α.

4

10

11

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

85,44

320,00

176,00

176,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

13,10

49,06

26,98

26,98

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

20,79

77,86

42,82

42,82

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

33,89

126,92

69,80

69,80

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

0

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

33,89

0

0

69,80

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

126,92

69,80

0

 

7. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 6.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και λαμβάνει το Επίδομα Αδείας.

ΚΑΔ

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

69

70

Η.Α.

25

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

4000,00

2000,00

400,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

613,20

306,60

61,32

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

973,20

486,60

97,32

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

1586,60

793,20

158,64

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

793,20

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

1586,60

0

158,64

 

ΚΑΔ

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

71

05

Η.Α.

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

100,00

2500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

15,33

383,25

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

24,33

608,25

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

39,66

991,50

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

39,66

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

991,50

 

8. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 2.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ

5512

5512

0011

5512

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

515020

ΚΠΚ

109

4172

024

109

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

 

 

 

 

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

68

68

69

Η.Α.

25

25

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

127,80

25,50

40,00

127,80

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

197,80

45,50

0

197,80

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

325,60

71,00

40,00

325,60

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

325,60

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

325,60

71,00

40,00

0

 

ΚΑΔ

5512

0011

0012

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

423220

000106

000107

ΚΠΚ

4172

024

025

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

 

 

 

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

69

69

99

Η.Α.

0

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

1000,00

0

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

25,50

40,00

0,29

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

45,50

0

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

71,00

40,00

0,29

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

71,00

0

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

40,00

0,29

 

9. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 7.000,00 ευρώ (υπέρβαση πλαφόν), ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

69

Η.Α.

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

4000,00

3000,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

536,55

459,90

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

851,55

729,90

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

1388,10

1189,80

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

1189,80

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

1388,10

0

 

10. Εποχικά εργαζόμενος χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, ο οποίος επαναπροσλήφθηκε από εργοδότη επισιτιστικού κλάδου την 1/7/2020 με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ΚΑΔ

5530

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

913220

ΚΠΚ

3129

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

76

Η.Α.

22

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

400,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

63,00

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

99,24

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

162,24

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

162,24

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης